09177114128 سفارش دکوراسیون

0713-8236206

09177114128


اجرای محوطه سازی باغ شهر 1000 متری

زمان اجرا سال 1393 

کارهای انجام شده در پروژه : تسطیح زمین محوطه ، اجرای جدول گذاری محوطه باغ ، نصب چراغ های محوطه ، ساخت استخر ، اجرای پارگینگ خودرو ، اتاق نگهبانی 

7 روز هفته ، 8 صبح الی 5 بعد از ظهر پاسخگوی شما هستیم