ادامه مطالب

مشخصات اجرای پروژه

زمان اجرا : 17 روز

اجرای رنگ آمیزی- نصب المانهای نور پردازی – نصب کابینت آشپزخانه و سازه های mdf - اجرای کاغذ دیواری