ادامه مطالب

متراژ غرفه 64 متر 
نمای 3 طرفه 
سالن نرگس