ادامه مطالب

مشخصات اجرای پروژه

زمان اجرا : 10 روز

اجرای سقف کناف و رنگ آمیزی- نصب المانهای نور پردازی – اجرای سقف mdf