ادامه مطالب


زمان اجرای پروژه
30 روز
فعالیت های انجام شده در پروژه : 
اجرای کابینت - اجرای کناف-نورپردازی - رنگ آمیزی -   نصب کاغذ دیواری